img 210 6824441 - 210 6824164
img Αναλήψεως 4 και Γράμμου 31, Βριλήσσια
 • Follow us:
Συχνές ΕρωτήσειςΠΑΙΔΙ-ΚΑΙ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ


Πότε πρέπει να απευθυνθώ σε λογοπεδικό

Όταν το παιδί μου:

 • Δυσκολεύεται να εκτελέσει εντολές
 • Είναι πάνω από 2.5 και χρησιμοποιεί ελάχιστες λέξεις
 • Δυσκολεύεται να αρθρώσει σωστά κάποια φωνήματα ή τα αντικαθιστά.
 • Δυσκολεύεται να περιγράψει ή να αφηγηθεί κάποια γεγονότα.
 • Δυσκολεύεται να σχηματίσει προτάσεις.
 • Το λεξιλόγιό του είναι περιορισμένο.
 • Η ομιλία του δεν γίνεται κατανοητή από ανθρώπους του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος.
 • Επαναλαμβάνει καποιους ήχους, συλλαβές, ή λέξεις.
 • Δυσκολεύεται στη μάσηση ή στην κατάποση.
 • Δεν ανταποκρίνεται στις ερωτήσεις των άλλων.
 • Επαναλαμβάνει την ομιλία των άλλων.(ηχολαλικός λόγος)
Common-Core-Standards-Elementary-Writing-Rubric-1

Πότε πρέπει να απευθυνθώ σε εργοθεραπευτή;

 • Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Σύλλογο Εργοθεραπευτών, πρέπει να αναζητήσετε εργοθεραπευτική αξιολόγηση αν το παιδί σας παρουσιάζει τρεις ή περισσότερες από τις παρακάτω δυσκολίες:
 • Δεν παίζει με τα παιχνίδια της ηλικίας του.
 • Δεν έχει φίλους της ίδιας ηλικίας και προτιμά να παίζει με μικρότερα ή με μεγαλύτερα παιδιά.
 • Δυσκολεύεται να αυτοεξυπηρετηθεί.
 • Μοιάζει αδύναμο, με ελαττωμένο μυϊκό τόνο.
 • Πέφτει εύκολα κάτω, πάνω σε άλλους ή σε έπιπλα.
 • Χτυπάει εύκολα, επειδή δυσκολεύεται να εκτιμήσει τη θέση του σώματός του στο χώρο.
 • Δυσκολεύεται να ζωγραφίσει μέσα σε πλαίσιο, να κάνει παζλ ή να κόψει με το ψαλίδι.
 • Αντιστρέφει γράμματα και αριθμούς, δεν αφήνει διαστήματα μεταξύ των γραμμάτων και των λέξεων που γράφει.
 • O γραφικός του χαρακτήρας είναι πολύ κακός.
 • Είναι υπερκινητικό και δεν μπορεί να ησυχάσει.
 • Δεν του αρέσουν οι αγκαλιές, το μπάνιο, το κόψιμο των νυχιών ή το κούρεμα των μαλλιών.
 • Είναι πολύ ευαίσθητο σε οσμές, γεύσεις, θορύβους ή αγγίγματα.
 • Αποφεύγει την παιδική χαρά.
 • Δεν του αρέσει να πηδάει, να κάνει κούνια.
 • Έχει δυσκολίες στον ύπνο.
 • Έχει δυσκολίες στο φαγητό.
 • Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί ή συγκεντρώνεται υπερβολικά σε μία δραστηριότητα
 • Κουράζεται εύκολα με τις σχολικές του εργασίες.
 • Δυσκολεύεται να ακολουθήσει προφορικές οδηγίες.
 • Χρειάζεται περισσότερη εξάσκηση από άλλα παιδιά για να μάθει καινούργια πράγματα
 • Έχει μειωμένη αυτοπεποίθηση.

bored_student

Πότε πρέπει να απευθυνθώ για Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών

Οι μαθησιακές δυσκολίες γίνονται αντιληπτές ήδη από την προσχολική ηλικία, ενώ παραμένουν και μετέπειτα κατά την εφηβική και ενήλικη ζωή. Επειδή η εκδήλωσή τους συνδέεται με τη φοίτηση στο σχολείο, η αξιολόγηση τέτοιων δυσκολιών γίνεται εφόσον το παιδί έχει ξεκινήσει την τυπική φοίτηση στο σχολείο.

Η εικόνα ενός μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες περιγράφεται ως εξής:

Στην ανάγνωση οι δυσκολίες περιγράφονται σε επίπεδο αναγνωστικής αποκωδικοποίησης και αναγνωστικής κατανόησης.

Ο μαθητής συνήθως:

 • Συλλαβίζει ή διαβάζει αργά, με δισταγμό, χωρίς ροή
 • Κάνει συχνά αντιμεταθέσεις, αντικαταστάσεις, παραλείψεις, προσθέσεις φθόγγων ή συλλαβών
 • Αντικαθιστά παρόμοιες φωνητικά λέξεις
 • Τονίζει άστοχα
 • Δεν τηρεί τα σημεία στίξης
 • Κάνει διπλές αναγνώσεις
 • Υπερπηδά λέξεις ή σειρές
 • Δυσκολεύεται να κατανοήσει πλήρως το ανάγνωσμα
 • Δυσκολεύεται να εντοπίσει την κεντρική ιδέα
 • Δυσκολεύεται να διακρίνει σημαντικές και ασήμαντες πληροφορίες
 • Δυσκολεύεται να εξάγει συμπεράσματα.

img044
Στην παραγωγή γραπτού λόγου οι δυσκολίες περιγράφονται σε επίπεδο γραφο-κινητικών δεξιοτήτων και γραπτής έκφρασης.

Ο μαθητής συνήθως:

 • Δυσκολεύεται στο σχηματισμό των γραμμάτων και των λέξεων
 • Δυσκολεύεται στη χρήση των σημείων στίξης
 • Δεν τηρεί την αναλογία μεταξύ πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων
 • Δεν τηρεί τα διαστήματα μεταξύ των λέξεων
 • Κάνει συχνά αντιστροφές, προσθέσεις, παραλείψεις, αντικαταστάσεις γραμμάτων, συλλαβών ή  λέξεων
 • Τονίζει άστοχα ή παραλείπει τους τόνους
 • Κάνει λάθη σε βασικούς κανόνες ορθογραφίας
 • Δε μπορεί να εφαρμόσει κανόνες που έχει συστηματικά διδαχθεί
 • Δεν αυτοδιορθώνεται
 • Χρησιμοποιεί περιορισμένο λεξιλόγιο
 • Δυσκολεύεται στην ολοκλήρωση προτάσεων
 • Δυσκολεύεται στη δόμηση παραγράφων
 • Δυσκολεύεται στην τήρηση χρονικής ή λογικής αλληλουχίας
 • Δυσκολεύεται στη σύνταξη
 • Δυσκολεύεται στην ανάπτυξη ιδεών.

maths
Στα μαθηματικά, ο μαθητής συνήθως δυσκολεύεται:

 • Στην εκμάθηση των αριθμών
 • Στην εκμάθηση αριθμητικών αλληλουχιών
 • Στην κατανόηση της θεσιακής αξίας των αριθμών
 • Στην αναγνώριση και κατανόηση τα μαθηματικών συμβόλων και όρων
 • Στην εκτέλεση απλών υπολογισμών
 • Στην εκμάθηση και εκτέλεση των βασικών αριθμητικών πράξεων
 • Στην εκμάθηση του πολλαπλασιασμού
 • Στην εκτέλεση νοερών πράξεων
 • Στην κατανόηση των προβλημάτων
 • Στην επεξεργασία σύνθετων δεδομένων.

Ωστόσο, ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζει μια ομάδα συμπτωμάτων, τα οποία επηρεάζουν την ανάπτυξη και εξέλιξή του.

Συγκεκριμένα, μπορεί να εμφανίζει :

 • Διάσπαση προσοχής
 • Προβλήματα οπτικο-κινητικού συντονισμού
 • Δυσκολίες σειροθέτησης
 • Αποδιοργάνωση
 • Δυσκολία να ακολουθεί οδηγίες
 • Φτωχή μνήμη
 • Προβλήματα συμπεριφοράς
 • Υπερκινητικότητα
 • Δυσκολία να πειθαρχήσει
 • Δυσκολίες οριοθέτησης
 • Δυσκολίες οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου και συντονισμού ενεργειών
 • Καθυστερημένη γλωσσική ανάπτυξη
 • Παρορμητικότητα